2024 International Workshop on 6G Wireless Channel Measurements and Modeling (6GCMM 2024)

Committee Organization

General Co-Chairs

1

Xiaohu You

Southeast University
Purple Mountain Laboratories
xhyu@seu.edu.cn

2

Wen Tong

Huawei Technology Co., Ltd
tongwen@huawei.com

1

Hongbo Zhu

Communication Society, Chinese Institute of Electronics
Internet of Things Committee, China Institute of Communications
zhb@njupt.edu.cn

Technical Program Committee Co-Chairs

17

Cheng-Xiang Wang

Southeast University
Purple Mountain Laboratories
chxwang@seu.edu.cn

15

Shidong Zhou

Tsinghua University
zhousd@tsinghua.edu.cn

Technical Program Committee Members

16

Ying Liu

Xidian University liuying@mail.xidian.edu.cn

18

Linglong Dai

Tsinghua University
daill@tsinghua.edu.cn

9

Xiaojun Yuan

University of Electronic Science and Technology of China
xjyuan@uestc.edu.cn

13

Xuefeng Yin

Tongji University
yinxuefeng@tongji.edu.cn

10

Tsung-Hui Chang

The Chinese University of Hong Kong (shenzhen)
changtsunghui@cuhk.edu.cn

22

Xiang Cheng

Peking University
xiangcheng@pku.edu.cn

66

Jian Li

Huawei Technology Co., Ltd
calvin.li@huawei.com

55

Jianwu Dou

ZTE Corporation
dou.jianwu@zte.com.cn

11

Ke Guan

Beijing Jiaotong University kguan@bjtu.edu.cn

33

Ruonan Zhang

Northwestern Polytechnical University
rzhang@nwpu.edu.cn

Local Organizing Committee Co-Chairs

ww

Chen Huang

Purple Mountain Laboratories
huangchen@pmlabs.com.cn

44

Jie Huang

Southeast University
j_huang@seu.edu.cn

ee

Cunhua Pan

Southeast University
cpan@seu.edu.cn

Financial Chair

tt

Junling Li

Southeast University
junlingli@seu.edu.cn

Registration Chair

qq

Rui Feng

Purple Mountain Laboratories
fengrui@pmlabs.com.cn

Local Organizing Committee Members

dd

Hengtai Chang

Purple Mountain Laboratories
changhengtai@pmlabs.com.cn

ss

Songjiang Yang

Purple Mountain Laboratories
yangsongjiang@pmlabs.com.cn

aqa

Lijian Xin

Purple Mountain Laboratories
xinlijian@pmlabs.com.cn

21

Shuaifei Chen

Purple Mountain Laboratories
chenshuaifei@pmlabs.com.cn

22

Jun Wang

Purple Mountain Laboratories wangjun@pmlabs.com.cn